ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016
Πότε: 1-10 Ιουλίου 2016
Πού: Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σουρελαϊκέν
Ένα Λαϊκό δράμα σε τρεις πράξεις

των Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Bo Hr. Hansen

Από τις 18 Ιανουαρίου στο Baumstrasse

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΣ -Σχεδίασμα α'

-μία λειτουργία για την μοίρα των Περσών