ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση του Εργαστηρίου "Ο ΛΑΜΠΡΟΣ" του Διονύσιου Σολωμού
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μάρθα Φριντζήλα

ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016
Πότε: 1-10 Ιουλίου 2016
Πού: Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σουρελαϊκέν
Ένα Λαϊκό δράμα σε τρεις πράξεις

των Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Bo Hr. Hansen

Από τις 18 Ιανουαρίου στο Baumstrasse