ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ // ΣΕΜΙΝΑΡΙA

Ορχήστρα και χορωδία παραδοσιακής
και σύγχρονης μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου  
ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΤΟ BAUMSTRASSE από 30/9