ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ // ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έρχεται στην Ελευσίνα την Τρίτη 25 Αυγούστου για την έναρξη του Αττικού Σχολείου!

Cihan Türkoğlu live @ Baumstrasse

10.7.2019 | Usurum bIG bANd ζωντανοί
στο 7ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος